Tin hoạt động
 
Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị Biệt thự sinh thái, Công viên văn hóa làng quê và Quần thể du lịch sông nước
10/26/17 3:00 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 2319/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị Biệt thự sinh thái, Công viên văn hóa làng quê và Quần thể du lịch sông nước - giai đoạn 1 (đợt 2) như sau: 

1. Căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ); Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND TP Đà Nẵng); Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án (các Quyết định: số 6380/QĐ-UBND ngày 15/8/2007, số 7913/QĐ-UBND ngày 27/9/2008, số 5436/QĐ-UBND ngày 27/6/2011, số 2099/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 và số 8662/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND TP Đà Nẵng); Thiết kế đô thị và Quy định quản lý kiến trúc, xây dựng công trình tại dự án (Quyết định số 4836/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND TP Đà Nẵng) và hồ sơ dự án,

Bộ Xây dựng có ý kiến cụ thể đối với khu vực bao gồm 3.876 lô đất ở với tổng diện tích là 516.195 m2 (xác định tại công văn số 6076/UBND-SXD ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bản vẽ Sơ đồ khu vực đề nghị chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở có xác nhận của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đã được duyệt) như sau:

Ngày 01/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2016/NĐ-CP Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng, trong đó quy định việc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng được quyết định chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt. Theo hồ sơ dự án và ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại công văn số 6076/UBND-SXD, khu vực đề nghị chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở (đợt 2) tại dự án còn một số lô đất, ô đất chưa giải phóng mặt bằng, còn công trình hiện trạng trên đất, chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chưa đảm bảo kết nối với hạ tầng chung của khu vực. Vì vậy, Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án. Tuy nhiên, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV và ý kiến tại công văn này tiến hành rà soát, kiểm tra cụ thể đối với các lô đất, ô đất của dự án sau khi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, không còn các công trình hiện trạng trên đất trước khi xem xét và quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án đã được phê duyệt.

Với vị trí và đặc điểm của dự án, việc người dân tự xây dựng nhà ở đối với những lô đất có vị trí nằm tại mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan ven sông Vĩnh Điện có ảnh hưởng đến việc đảm bảo yêu cầu về quản lý kiến trúc và cảnh quan đô thị, cần được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV.

2. Khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Được đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở;

- Việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, cây xanh cảnh quan trong phạm vi dự án phải đảm bảo phù hợp với tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở của người dân và đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của người dân khi đến ở.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các ý kiến của Bộ Xây dựng tại Mục 3 công văn số 853/BXD-PTĐT ngày 18/4/2017.

4. Đối với công tác quản lý phát triển đô thị, Chính phủ đã phân cấp cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định số 144/2016/NĐ-CP để thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, tạo điều kiện để thành phố chủ động giải quyết các dự án cụ thể.

Đối với dự án Khu đô thị Biệt thự sinh thái, Công viên văn hóa làng quê và Quần thể du lịch sông nước - giai đoạn 1: đây là dự án có quy mô lớn, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng kiểm tra, rà soát kỹ trước khi xem xét quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2319/BXD-PTĐT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE