Tin hoạt động
 
Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu dân cư Hoàng Thành, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
10/31/17 4:00 PM

Ngày 22/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc đề nghị góp ý việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở thuộc Dự án Khu dân cư Hoàng Thành tại xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum với tổng diện tích là 9,5647 ha do Công ty TNHH thương mại Vinh Quang I làm chủ đầu tư và hồ sơ dự án kèm theo.  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2575/BXD-PTĐT ngày 30/10/2017 trả lời như sau:

1. Căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Căn cứ: Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 (Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Kon Tum); Quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 (Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh Kon Tum); Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án (Quyết định số 4794/QĐ-UBND ngày 17/11/2012 và văn bản số 250/UBND-TH ngày 05/02/2016 của UBND thành phố Kon Tum); Thiết kế đô thị và Quy định quản lý kiến trúc, xây dựng tại dự án ban hành kèm theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; văn bản xác nhận tiến độ xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án (số 692/SXD - PTĐTHTKT ngày 23/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum); Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000149 do UBND tỉnh Kon Tum cấp cho dự án ngày 23/10/2014 và hồ sơ dự án,

Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại công văn số 2576/UBND-HTKT ngày 22/9/2017 về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với khu vực có diện tích 9,5647 ha (xác định tại công văn số 997/SXD-PTĐTHTKT ngày 21/8/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án được phê duyệt). Tuy nhiên,

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị và mẫu nhà ở đối với toàn bộ dự án, đặc biệt tại các lô đất tiếp giáp tuyến đường: đường QH-đường đất, kết nối với tỉnh lộ 671 (mặt cắt ngang rộng khoảng 12,5m); Không áp dụng quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP đối với các lô đất tiếp giáp tuyến đường QH-D1 (mặt cắt ngang rộng 32m).

2. Khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất phải được đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

3. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV, các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan và ý kiến nêu tại công văn này để xem xét quyết định theo thẩm quyền khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở; Chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng có liên quan và chủ đầu tư thực hiện các công việc sau:

- Nghiên cứu xem xét ban hành Quyết định điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án thay thế văn bản số 250/UBND-TH ngày 05/02/2016 của UBND thành phố Kon Tum theo quy định pháp luật;

- Bổ sung Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; rà soát các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai;

- Kiểm tra giám sát chặt chẽ người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2575/BXD-PTĐT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2575-BXD-PTDT_30102017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE