Tin hoạt động
 
Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 - giai đoạn 1A, tỉnh Quảng Ngãi
10/31/17 3:32 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2594/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 - giai đoạn 1A, tỉnh Quảng Ngãi. 

Sau khi nhận được công văn số 5855/UBND-CNXD ngày 22/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xin ý kiến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với dự án Khu đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 - giai đoạn 1A, phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi (tổng diện tích là 99,78 ha, chủ đầu tư là Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi); hồ sơ dự án nhận được ngày 05/10/2017. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

1. Căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030 (Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi); Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 (Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi); Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án (các Quyết định: số 279/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 và số 6539/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND thành phố Quảng Ngãi); Quyết định chấp thuận đầu tư dự án (Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) và hồ sơ dự án,

- Bộ Xây dựng thống nhất việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với 4 khu vực có tổng diện tích khoảng 17,72 ha đã hoàn thiện hạ tầng bao gồm các ô đất ở có ký hiệu: NP1-01 đến NP1-05, NP2-02, NP2-08, NP2-12, NP3-01 đến NP3-06, SL1-01 đến SL1-04, SL2-01 đến SL2-05, DL1-01 đến DL1-03, DL2-01 đến DL2-04 (xác định tại bản vẽ Khu vực đề xuất chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho người dân tự xây dựng nhà ở có xác nhận của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án được duyệt).

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trước khi xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án, chỉ đạo các cơ quan chức năng và chủ đầu tư thực hiện các việc sau:

+ Kiểm tra việc thực hiện các ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng tại công văn số 1100/BXD-PTĐT ngày 22/5/2015 và nội dung liên quan đến việc thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 - giai đoạn 1A;

+ Rà soát việc thực hiện các thủ tục về đất đai, đảm bảo việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án theo quy định pháp luật về đất đai;

+ Bổ sung quy định quản lý và thiết kế đô thị theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án đã được duyệt.

2. Khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở phải đảm bảo:

- Được đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở;

- Việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, cây xanh cảnh quan trong phạm vi dự án phù hợp với tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở của người dân và đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của người dân khi đến ở.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV và ý kiến nêu tại công văn này, xem xét quyết định theo thẩm quyền khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi giai đoạn 1 - giai đoạn 1A; chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng có liên quan và chủ đầu tư kiểm tra giám sát chặt chẽ người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất, đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2594/BXD-PTĐT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2594-BXD-PTDT_31102017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE