Tin hoạt động
 
Chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Nghĩa Hà
10/18/17 4:12 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 48/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Nghĩa Hà 

Sau khi nhận được công văn số 5993/UBND-CNXD ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Nghĩa Hà (không có tài liệu kèm theo). Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 5993/UBND-CNXD ngày 28/9/2017, hiện nay dự án Khu đô thị mới Nghĩa Hà đang được nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất đầu tư, dự án chưa có chủ đầu tư.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, việc thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư dự án được tiến hành sau khi chủ đầu tư dự án được lựa chọn. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiến hành lựa chọn chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Nghĩa Hà theo quy định pháp luật hiện hành về đầu tư, phát triển đô thị, nhà ở.

Sau khi chủ đầu tư dự án được lựa chọn, chủ đầu tư cần thực hiện các bước tiếp theo như lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, các thủ tục về đất đai có liên quan,… trước khi lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị mới Nghĩa Hà theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định chấp thuận đầu tư theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 48/BXD-PTĐT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_48-BXD-PTDT_18102017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE