Tin hoạt động
 
Chuyển quyền sử dụng đất đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu chung cư sinh thái đô thị Như Quỳnh, Hưng Yên
9/20/17 4:45 PM

Việc chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện CQSDĐ đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. 

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 1071a/UBND-KT1 ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên (Công văn số 1071a/UBND-KT1) về việc chuyển quyền sử dụng đất đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án khu chung cư sinh thái đô thị Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (Dự án).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2232/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Hưng Yên với nội dung như sau: Ngày 15/9/2016, Bộ Xây dựng có Công văn số 21/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Hưng Yên về việc dừng xem xét cho ý kiến đối với Dự án theo Công văn số 1071a/UBND-KT1 do không nhận được hồ sơ Dự án theo quy định.

Ngày 11/8/2017, Sở Xây dựng Hưng Yên có Công văn số 575/SXD-PTHT đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục xem xét cho ý kiến đối với Dự án theo nội dung tại Công văn số 1071a/UBND-KT1 (không kèm theo hồ sơ Dự án). Hồ sơ Dự án nộp ngày 25/8/2017, nộp bổ sung ngày 09/9/2017.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ Văn Lâm đến năm 2020 được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại các Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 và số 482/QĐ-UBND ngày 26/02/2010; quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị và các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư phát triển đô thị, quản lý đất đai có liên quan, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên cập nhật nội dung Dự án vào chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị có liên quan; rà soát tổng thể các dự án có chủ trương CQSDĐ đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trong phạm vi quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ Văn Lâm trước khi quyết định cụ thể từng dự án được thực hiện CQSDĐ, đảm bảo việc đầu tư phát triển đô thị được triển khai theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt.

Việc CQSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện CQSDĐ đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Ý kiến cụ thể đối với Dự án: Dự án do Cty CP Cao Hà làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận đầu tư giai đoạn I và giai đoạn II tại các Quyết định số 992/QĐ-UB ngày 09/5/2002 và số 988/QĐ-UB ngày 29/4/2004; phê duyệt quy hoạch chi tiết và phê duyệt điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại các Quyết định số 1416/QĐ-UB ngày 24/6/2004 và số 236/QĐ-UBND ngày 24/01/2010; điều chỉnh kích thước, diện tích, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty tại Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 10/9/2010; đã cơ bản xây dựng xong hạ tầng thiết yếu và xây dựng xong 01 nhà chung cư 05 tầng, 01 nhà biệt thự mẫu.

Dự án có quy mô nhỏ thuộc phạm vi thị trấn Như Quỳnh là đô thị loại V, mức độ đô thị hóa còn thấp. Để tạo điều kiện phát triển đô thị khu vực thị trấn Như Quỳnh, tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư, sớm hoàn thành Dự án, Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc việc CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo đề xuất của UBND tỉnh Hưng Yên tại Công văn số 1071a/UBND-KT1.

Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của tỉnh và chủ đầu tư Dự án giám sát việc người dân xây dựng nhà ở sau khi đã thực hiện việc CQSDĐ theo đúng quy hoạch chi tiết và các mẫu nhà ở đã được phê duyệt; không thực hiện CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất xây dựng nhà biệt thự có vị trí mặt tiền tuyến đường số 1 giáp sông Thiên Đức (mặt cắt ngang 11,5m) và các lô đất xây dựng nhà biệt thự, nhà liền kế có vị trí mặt tiền tuyến Đường số 3 (mặt cắt ngang 17m) (Bản vẽ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân lô).

 

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2232/BXD-PTĐT.

 

 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE