Tin hoạt động
 
Thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng để người dân tự xây dựng nhà ở Dự án khu nhà ở phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
9/20/17 4:18 PM

Mới đây, UBND thành phố Hải Phòng đã gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch đã được duyệt tại Dự án khu nhà ở phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có công văn 2151/BXD-PTĐT trả lời như sau:

1. Căn cứ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009; các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, đề nghị UBND thành phố Hải Phòng rà soát tổng thể các dự án có chủ trương chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trong phạm vi Quy hoạch chung xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng, cập nhật các dự án đủ điều kiện triển khai vào Chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị dự kiến thành lập và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị có liên quan, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội và cân đối nhu cầu về nhà ở trên toàn địa bàn thành phố trước khi quyết định chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

2. Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở.

3. Ý kiến cụ thể đối với Dự án khu nhà ở phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng (viết tắt là Dự án):

Dự án nằm trong Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, Dự án thuộc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 và Dự án được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 và phê duyệt quy định quản lý theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án nêu trên tại Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 03/6/2016.

Dự án có quy mô diện tích là 9.170m2, trong đó diện tích xây dựng nhà ở là 5.905,63m2 (gồm 02 căn biệt thự và 60 căn nhà ở liên kế) theo Thông báo số 02/TB-TBKT ngày 11/3/2016 của Chi Cục thuế quận Hải An xác nhận Chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của Dự án.

Ngày 05/11/2014, UBND thành phố Hải Phòng có Quyết định số 2398/QĐ-UBND về việc thu giao đất cho Công ty cổ phần Điện tử tin học viễn thông tại phường Đằng Lâm, quận Hải An để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại và Dự án được chấp thuận đầu tư tại Văn bản số 556/UBND-TCKH ngày 03/7/2014 của UBND quận Hải An, hồ sơ dự án cơ bản đủ điều kiện để cho ý kiến.

Đối với các lô đất có vị trí tiếp giáp không gian công cộng (trung tâm văn hóa thể thao Đằng Lâm) là khu vực có tác động đến cảnh quan của dự án, vì vậy đề nghị UBND thành phố Hải Phòng căn cứ quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở, đảm bảo quản lý chặt chẽ, thống nhất về kiến trúc cảnh quan đô thị.

4. UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo Sở Xây dựng Hải Phòng, các cơ quan chức năng của địa phương và chủ đầu tư dự án đảm bảo đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở và giám sát việc người dân xây dựng nhà ở sau khi đã thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2151/BXD-PTĐT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE