Tin hoạt động
 
Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị Đại Phú Gia - khu C thuộc Khu đô thị -Thương mại Bắc sông Hà Thanh, Bình Định
9/5/17 4:12 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 2060/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị Đại Phú Gia (khu C thuộc Khu đô thị -Thương mại Bắc sông Hà Thanh), Bình Định như sau: 

1. Căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP;

Căn cứ: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án (các Quyết định: số 2180/QĐ-CTUBND ngày 08/10/2012, số 1991/QĐ-UBND ngày 23/7/2013, số 48/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 và số 1140/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) và hồ sơ dự án,

Bộ Xây dựng thống nhất việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với 177 lô đất ở liền kề (có diện tích 51.186,4 m2) xác định tại các bản vẽ Khu vực xin chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở - giai đoạn 1 diện tích 11,27 ha có xác nhận của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án được duyệt.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị và mẫu nhà ở đối với toàn bộ dự án, đặc biệt tại các tuyến đường số 1, đường số 5 (có mặt cắt ngang rộng 22m).

2. Khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở phải đảm bảo:

- Được đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở;

- Việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, cây xanh cảnh quan trong phạm vi dự án phù hợp với tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở của người dân và đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của người dân khi đến ở.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV, các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan và ý kiến nêu tại công văn này, xem xét, quyết định theo thẩm quyền khu vực thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở; chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư thực hiện các công việc sau:

- Bổ sung Thiết kế đô thị của dự án theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị;

- Đảm bảo việc kết nối của dự án với các tuyến đường Võ Nguyên Giáp và Quốc lộ 19;

- Rà soát nội dung dự án, các giải pháp kỹ thuật đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống thoát nước, kè của dự án có xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng do dự án nằm ven sông Hà Thanh và đầm Thị Nại;

- Kiểm tra giám sát chặt chẽ người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt.

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo rà soát, xử lý chuyển tiếp các dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2060/BXD-PTĐT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE