Tin hoạt động
 
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An – tỉnh Quảng Ngãi
9/25/17 4:00 PM

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có công văn số 3808/UBND-NNTN xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An và một số tài liệu hồ sơ dự án; ngày 08/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có công văn số 5501/UBND-NNTN về việc rà soát và làm rõ một số nội dung liên quan đến dự án Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An.  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 421/BXD-PTĐT ngày 25/9/2017 trả lời như sau:

Theo công văn số 5501/UBND-NNTN, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã xác định dự án Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An không thuộc diện dự án đầu tư phát triển đô thị. Vì vậy, dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi căn cứ các quy định pháp luật hiện hành để xem xét giải quyết đề nghị của chủ đầu tư dự án.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 421/BXD-PTĐT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_421-BXD-PTDT_25092017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE