Tin hoạt động
 
Chuyển quyền sử dụng đất tại Dự án Khu nhà ở công nhân, nhà ở thương mại Lạc Hồng – Phố Nối, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
9/21/17 3:00 PM

Việc chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. 

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2231/BXD - PTĐT gửi UBND tỉnh Hưng Yên về việc CQSDĐ đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu nhà ở công nhân, nhà ở thương mại Lạc Hồng - Phố Nối, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (sau đây viết tắt là Dự án) và hồ sơ dự án gửi kèm với nội dung như sau: Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 29/11/2012); Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (sau đây viết tắt là Nghị định số 11/2013/NĐ-CP); Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP; các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên rà soát tổng thể các dự án có chủ trương CQSDĐ đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trên phạm vi quy hoạch chung huyện Mỹ Hào trước khi quyết định cụ thể từng dự án được thực hiện CQSDĐ. Cập nhật nội dung Dự án vào chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị có liên quan, đảm bảo việc đầu tư phát triển đô thị được triển khai theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt.

Việc CQSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện CQSDĐ đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Ý kiến cụ thể về việc CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án: Dự án được UBND tỉnh Hưng Yên giao Cty CP Đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc làm chủ đầu tư; phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2011); phê duyệt điều chỉnh (Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 29/12/2016); chấp thuận đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án.

Để đảm bảo quản lý kiến trúc cảnh quan, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên: Không thực hiện việc CQSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất có mặt tiền tiếp giáp với tuyến đường (1-1) có mặt cắt ngang đường 42m (Bản đồ Quy hoạch giao thông QH-07). Xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc CQSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất có mặt tiền tiếp giáp với tuyến đường (2-2) có mặt cắt ngang đường 30m (Bản đồ Quy hoạch giao thông QH-07); chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của tỉnh và chủ đầu tư hướng dẫn, giám sát việc người dân tự xây dựng nhà ở (tại các lô đất được phép chuyển quyền) tuân thủ mẫu nhà đã thống nhất, đảm bảo quản lý kiến trúc cảnh quan và các quy định của pháp luật liên quan.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2231/BXD-PTĐT 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2231-BXD-PTDT_20092017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE