Tin hoạt động
 
Chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị sinh thái biển Đông Á- Nam Sầm Sơn
8/21/17 4:10 PM

Ngày 31/7/2017, Công ty TNHH Tập Đoàn bất động sản Đông Á có công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đề nghị ướng dẫn thủ tục chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị sinh thái biển Đông Á- Nam Sầm Sơn theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị.  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có công văn 40/BXD-PTĐT ngày 21/8/2017 trả lời như sau:

Dự án khu đô thị sinh thái biển Đông Á - Nam Sầm Sơn là dự án được hình thành từ 02 dự án đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết và giao cho Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á làm chủ đầu tư theo văn bản số 11914/UBND-NN ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị sinh thái biển Đông Á - Nam Sầm Sơn được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 với tính chất là khu đô thị sinh thái biển.

Sau khi Quy hoạch chi tiết được phê duyệt, Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á tiếp tục được UBND tỉnh Thanh Hóa giao làm chủ đầu tư dự án theo văn bản số 8279/UBND-THKH ngày 18/7/2017.

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/02/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị, sau khi được giao làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á có trách nhiệm lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, trình UBND tỉnh Thanh Hóa để xem xét, quyết định chấp thuận đầu tư.

Với quy mô 60,46ha, dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của UBND cấp tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 40/BXD-PTĐT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_40-BXD-PTDT_21082017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE