Tin hoạt động
 
Chuyển quyền sử dụng đất dự án khu nhà ở phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
7/17/17 4:39 PM

Ngày 17/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1601/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc chuyển quyền sử dụng đất dự án khu nhà ở phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

1. Dự án được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á làm Chủ đầu tư (Văn bản số 5335/UBND-VP ngày 24/8/2012); được UBND thành phố Bà Rịa phê duyệt bản vẽ tổng mặt bằng (Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 16/7/2013) và chấp thuận đầu tư (Văn bản số 650/UBND-VP ngày 08/4/2015); được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ban hành Quyết định số 3726/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 chuyển mục đích sử dụng đất; đã cơ bản xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu.

2. Căn cứ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành phố Bà Rịa đến năm 2025 (Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (sau đây viết tắt là Nghị định số 11/2013/NĐ-CP); Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP; các quy định của pháp luật về quản lý đất đai có liên quan, đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu rà soát tổng thể các dự án có chủ trương chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trên phạm vi thành phố Bà Rịa trước khi quyết định cụ thể từng dự án được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, đảm bảo việc đầu tư phát triển đô thị được triển khai theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt; cập nhật nội dung Dự án vào chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị có liên quan.

3. Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

4. Ý kiến cụ thể về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án

Để đảm bảo quản lý kiến trúc cảnh quan, đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: không thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất có mặt tiền tiếp giáp với tuyến đường Võ Văn Kiệt (xác định tại Bản vẽ Mặt bằng giao thông HT-03/17); chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của tỉnh và Chủ đầu tư lựa chọn thống nhất mẫu nhà; hướng dẫn, giám sát việc xây dựng nhà ở của người dân đảm bảo tuân thủ mẫu nhà đã thống nhất và các quy định của pháp luật liên quan.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1601/BXD-PTĐT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE