Tin hoạt động
 
Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án khu Picenza Plaza Thái Nguyên 2 và Dự án khu phố Châu âu bên bờ sông Cầu
5/17/17 10:27 AM

Ngày 11/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 1045/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án khu Picenza Plaza Thái Nguyên 2 và Dự án khu phố Châu âu bên bờ sông Cầu. 

1. Căn cứ Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20/12/2016, các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên sớm tổ chức thực hiện lập và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị, Khu vực phát triển đô thị thành phố Thái Nguyên; rà soát tổng thể các dự án có chủ trương chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trong phạm vi Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035, cập nhật nội dung các dự án vào Chương trình phát triển đô thị, Khu vực phát triển đô thị và Kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị có liên quan trước khi quyết định cụ thể khu vực và từng dự án được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, đảm bảo yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước về phát triển đô thị.

2. Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

3. Đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của tỉnh và chủ đầu tư các dự án giám sát việc người dân xây dựng nhà ở sau khi đã thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc của khu vực đã được phê duyệt.

4. Trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại các dự án, đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của tỉnh và chủ đầu tư căn cứ các quy định hiện hành để tổ chức thực hiện toàn bộ từng dự án hoặc theo từng giai đoạn phân kỳ đầu tư của từng dự án, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, chương trình phát triển đô thị và khu vực phát triển đô thị được phê duyệt, thực hiện đúng các quy trình về đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

5. Ý kiến cụ thể đối với các dự án như sau:

Dự án khu Picenza Plaza Thái Nguyên 2 (quy mô 2,63 ha) và Dự án Khu phố Châu Âu bên bờ sông Cầu (quy mô 16,8 ha), thuộc phạm vi Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20/12/2016 và đã có Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 26/12/2016. Hồ sơ của các dự án cơ bản đủ thành phần để xem xét và cho ý kiến theo quy định.

Để đảm bảo yêu cầu quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan đô thị, đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất có vị trí tại mặt tiền của các tuyến đường khu vực sau: Tuyến đường Quốc lộ 1B có mặt cắt A-A; Tuyến đường có mặt cắt 1A-1A và 1B-1B.

Đối với các tuyến đường: có mặt cắt 2B-2B; có mặt cắt 3-3; có mặt cắt 4-4 (vị trí tiếp giáp với khu vực mặt nước cảnh quan), đây là các tuyến đường có ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan kiến trúc khu vực dự án, do đó đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên căn cứ Quy hoạch chi tiết, Thiết kế đô thị và Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết đã được duyệt cân nhắc, quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất, đảm bảo kiểm soát được kiến trúc cảnh quan của khu vực. Vị trí tuyến đường và các ký hiệu mặt cắt xem tại bản vẽ Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật (QH05B).

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1045/BXD-PTĐT.

 

 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE