Tin hoạt động
 
Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở
3/30/17 3:18 PM

Ngày 30/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 678/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Bình Dương về việc xin chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án Khu nhà ở thương mại Chánh Phú Hòa, phường Chánh Phú Hòa. 

1. Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Nam Bến Cát tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 13/7/2012); quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (viết tắt là Nghị định số 11/2013/NĐ-CP); các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư và bảo vệ môi trường có liên quan, đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát tổng thể các dự án có chủ trương chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn thị xã Bến Cát, trước khi quyết định cụ thể các khu vực và từng dự án được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở, đảm bảo yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước về phát triển đô thị; hạ tầng đồng bộ, kết nối với hệ thống hạ tầng chung của phường Hòa Lợi và Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát.

2. Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

3. Để đảm bảo các yêu cầu về quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị, Chủ đầu tư của các Dự án cần thống nhất lựa chọn các mẫu thiết kế nhà ở hài hòa với các mẫu nhà ở đã được xây dựng trong giai đoạn trước; giám sát, kiểm tra đảm bảo việc xây dựng nhà ở của người dân tuân thủ đúng giấy phép xây dựng, quy hoạch chi tiết và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch được duyệt.

4. Hiện nay 02 Dự án chưa đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải nhưng đã hợp đồng với Công ty cổ phần nước - môi trường Bình Dương để thu gom xử lý đúng quy trình. Để đảm bảo các quy định pháp luật về vệ sinh môi trường, đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo UBND thị xã Bến Cát và các cơ quan chức năng cần giám sát các Chủ đầu tư sớm thực hiện việc đầu tư trạm xử lý nước thải tại các Dự án.

5. Đối với Dự án Thuận Lợi: Dự án có quy mô 56.538,79 m2; đã đầu tư xây dựng 100/410 căn nhà theo quy hoạch được duyệt. Theo Quy hoạch chung đô thị Nam Bến Cát, quy hoạch phân khu phường Hòa Lợi được phê duyệt đã xác định Dự án nằm trong khu vực đất ở, không nằm trong các khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình điểm nhấn hoặc trên các tuyến đường trục chính đô thị. Đề nghị UBND tỉnh Bình Dương căn cứ nhu cầu thực tế của địa phương, xem xét quyết định theo thẩm quyền việc cho phép chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án; đồng thời kiểm tra, giám sát việc đầu tư kết nối đường trong Dự án với đường Bến Đồn - Vĩnh Tân A và đường Hòa Lợi 1-08 (theo Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất của quy hoạch phân khu phường Hòa Lợi đã được phê duyệt).

6. Đối với Dự án Chánh Phú Hòa: Dự án có quy mô 46.256,85m2 gồm 272 căn nhà liên kế, đã đầu tư xây dựng 119/272 căn nhà theo quy hoạch được duyệt. Đề nghị UBND tỉnh Bình Dương căn cứ nhu cầu thực tế của địa phương, xem xét quyết định theo thẩm quyền việc cho phép chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án. Tuy nhiên, để đảm bảo quản lý kiến trúc cảnh quan, đề nghị UBND tỉnh Bình Dương không thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại các lô đất mặt tiền tuyến đường N3 có mặt cắt 22m (Bản đồ Quy hoạch hệ thống Giao thông, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ - QH07).

Theo Quy hoạch chung xây dựng đô thị Nam Bến Cát (Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 13/7/2012), Dự án Chánh Phú Hòa nằm tiếp giáp với đường sắt và các khu công nghiệp lớn, do đó, đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra việc đầu tư xây dựng tại Dự án đảm bảo khoảng cách ly an toàn với đường sắt và với các khu công nghiệp; đồng thời đảm bảo việc đầu tư kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án với khu vực xung quanh.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 678/BXD-PTĐT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE