Tin hoạt động
 
Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu nhà ở thương mại Minh Phú, đường Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng
3/6/17 10:35 AM

Ngày 6/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 450/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Sóc Trăng về việc xin chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu nhà ở thương mại Minh Phú, đường Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng.  

1. Căn cứ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng), Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị; Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị; các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư phát triển đô thị và quản lý đất đai có liên quan, đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật nội dung Dự án vào Chương trình phát triển đô thị dự kiến thành lập và Kế hoạch thực hiện Đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu số 3A, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/2000 (đã được UBND thành phố Sóc Trăng phê duyệt tại Quyết định số 1738/QĐHC-CTUBND ngày 05/12/2014).

2. Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

3. Theo Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh quy hoạch phân khu số 3A, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/2000; Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 của Dự án (được Sở Xây dựng Sóc Trăng chấp thuận tại Văn bản số 44/SXD-QHXD ngày 12/01/2017); Dự án nằm trong khu vực đất ở thuộc phường 3, thành phố Sóc Trăng.

Dự án có quy mô 11.423,2m2 (gồm 75 căn nhà liên kề) đã được UBND tỉnh Sóc Trăng chấp thuận chủ trương đầu tư và giao Công ty TNHH một thành viên Minh Phú là chủ đầu tư tại văn bản số 114/UBND-KT ngày 20/01/2017. Theo báo cáo của UBND tỉnh Sóc Trăng tại văn bản số 113/UBND-KT ngày 20/01/2017, Dự án đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

Khu vực Dự án gồm 03 lô đất tại 03 vị trí khác nhau (lô NƠ-A có 31 căn nhà, lô NƠ-B có 29 căn nhà, lô NƠ-C có 15 căn nhà) trên mặt đường Lê Duẩn (đường trục chính đô thị có mặt cắt ngang 26 m). Để đảm bảo quản lý kiến trúc cảnh quan, đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng:

- Căn cứ tình hình thực tế đầu tư xây dựng hạ tầng tại Dự án, nhu cầu phát triển đô thị tại thành phố Sóc Trăng để xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án.

- Chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND thành phố Sóc Trăng và chủ đầu tư kiểm tra giám sát người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy hoạch tổng mặt bằng, thiết kế đô thị, quy định quản lý quy hoạch kiến trúc đã được phê duyệt.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 450/BXD-PTĐT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE