Tin hoạt động
 
Báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2016
1/24/17 4:19 PM

Ngày 23/01/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 19/BXD-VP gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2016. 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng: Quyết định số 445/QĐ-TTg, Quyết định số 1659/QĐ-TTg, Quyết định số 758/QĐ-TTg, Quyết định số 2623/QĐ-TTg, Quyết định số 1961/QĐ-TTg, Chỉ thị số 20/QĐ-TTg, Chỉ thị số 24/CT-TTg. Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình phát triển đô thị tại địa phương năm 2016. Nội dung báo cáo như sau:

1. Nội dung:

- Tình hình lập, điều chỉnh các Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và từng đô thị, Đề án phân loại đô thị.

- Đánh giá chung về tình hình phát triển đô thị trên địa bàn, rà soát đánh giá kết quả thực hiện các Quyết định, Chỉ thị nêu trên (nêu rõ thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện và đề xuất với Chính phủ các cơ chế chính sách để thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương).

- Đề xuất kế hoạch thực hiện trong năm 2017.

2. Cung cấp số liệu cụ thể về: Hệ thống đô thị trên địa bàn; Các dự án đầu tư khu đô thị, dự án thuộc Chương trình nâng cấp đô thị, các dự án phát triển đô thị xanh, sinh thái, thông minh; dự án ven biển (nếu có); kế hoạch và các chương trình, dự án ứng phó với Biến đổi khí hậu; chương trình, dự án phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị (mẫu báo cáo gửi kèm công văn này, tải file các biểu mẫu từ website: moc.gov.vn).

Văn bản báo cáo đề nghị gửi về Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội; bản mềm gửi về theo địa chỉ email: quanlydothi.uda@gmail.com trước ngày 28/02/2017.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Đ/c Lê Hoàng Trung, Cục Phát triển đô thị Tel: 097.686.3333; Fax: 04.39747421./.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 19/BXD-VP. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_19-BXD-VP_23012017.rar) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE