Tin hoạt động
 
Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trong dự án Khu dân cư-KCN An Hạ tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
1/17/17 4:13 PM

Ngày 17/01/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 97/BXD-PTĐT gửi UBND thành phố Hồ Chí Minh về chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư - Khu công nghiệp An Hạ tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

Theo đó, việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của thành phố và chủ đầu tư Dự án giám sát việc người dân xây dựng nhà ở sau khi đã thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc của khu vực đã được phê duyệt.

Ý kiến cụ thể đối đề nghị chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án như sau:

Dự án nằm trên địa bàn xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc phạm vi Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025; Quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp An Hạ và được UBND huyện Bình Chánh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 8278/QĐ-UBND ngày 31/12/2009, phê duyệt điều chỉnh tại các Quyết định: số 150/QĐ-UBND ngày 08/01/2015, số 620/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 và số 1587/QĐ-UBND ngày 15/3/2016.

Dự án đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh giao đất để thực hiện dự án tại Quyết định số 3300/QĐ-UBND ngày 06/7/2015; chấp thuận đầu tư tại Văn bản số 224/UBND-ĐTMT ngày 14/01/2013, điều chỉnh chấp thuận đầu tư tại Văn bản số 6175/UBND-ĐT ngày 31/10/2016 với quy mô Dự án 26,51 ha; cơ bản đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật thiết yếu; các lô đất đề nghị chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở không gần các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị. Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc với đề xuất của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án.

Để đảm bảo yêu cầu quản lý kiến trúc cảnh quan khu vực, đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của thành phố và chủ đầu tư cần giám sát việc người dân xây dựng nhà ở đảm bảo theo đúng quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị được phê duyệt, đảm bảo hài hòa cảnh quan khu vực.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 97/BXD-PTĐT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_97-BXD-KTXD_17012017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE