Tin hoạt động
 
Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất mặt tiền đường Võ Chí Công thuộc dự án Khu đô thị Hòa Quý, TP Đà Nẵng
12/21/16 9:12 AM

Ngày 21/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2891/BXD-PTĐT gửi UBND TP Đà Nẵng về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất mặt tiền đường Võ Chí Công thuộc dự án Khu đô thị Hòa Quý, TP Đà Nẵng.

Dự án Khu đô thị Hòa Quý đã được Bộ Xây dựng cho ý kiến thống nhất về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại các văn bản số: 851/BXD-PTĐT ngày 21/4/2015 và 93/BXD-PTĐT ngày 19/01/2016.

Ngày 01/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2016/NĐ-CP Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017). Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP quy định: “Căn cứ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, khu vực phát triển đô thị được phê duyệt, Ủy ban nhân dân Thành phố được quyết định chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt tại những khu vực đã được đầu tư hạ tầng, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng. Đối với các trường hợp khác, Ủy ban nhân dân Thành phố lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi quyết định”.

Để tạo sự chủ động và hỗ trợ thành phố Đà Nẵng phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị, đề nghị UBND TP Đà Nẵng sớm tổ chức triển khai các quy định tại Nghị định số 144/2016/NĐ-CP trong thực tế; khẩn trương lập và phê duyệt quy hoạch phân khu, khu vực phát triển đô thị theo quy định để làm cơ sở xem xét, quyết định chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các dự án trên địa bàn thành phố trong đó có dự án Khu đô thị Hòa Quý theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2891/BXD-PTĐT.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE