Tin hoạt động
 

Việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1657/UBND-XDCB ngày 03/10/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình xin ý kiến về thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở thuộc 02 dự án Khu nhà ở thương mại tại thị xã Ba Đồn. Ngày 19/10/2018, Bộ Xây dựng có văn bản 2620/BXD-PTĐT gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 

 

Ngày 19/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2609/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Bình Dương về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại dự án Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh IX, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, theo đó, Dự án có quy mô 4,731 ha gồm 348 lô đất xây dựng nhà ở liền kề thuộc phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Công ty TNHH bất động sản Phú Hồng Thịnh (sau đây viết tắt là Công ty) làm chủ đầu tư tại Công văn số 5221/UBND-KTN ngày 16/11/2017; chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 343/UBND-KTN ngày 24/01/2018; UBND thị xã Dĩ An đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 17/01/2018; Công ty đã phê duyệt Dự án tại Quyết định số 04/2018/QĐ-PHT ngày 15/3/2018; UBND tỉnh Bình Dương giao đất cho Công ty để thực hiện Dự án tại Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 26/01/2018; Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật tại Giấy phép xây dựng số 1019/GPXD ngày 29/3/2018. Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 4791/UBND-KTN, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho 348 lô đất thuộc Dự án.  

 

Ngày 3/10/2018, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án Đề nghị công nhận thị xã Tân Uyên và Đề án đề nghị công nhận thị xã Bến Cát là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Dương. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

 

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở. 

 

Ngày 26/9/2018, tại Trụ sở Cơ quan Bộ Xây dựng đã diễn ra Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thị xã Từ Sơn là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị.

 

Ngày 25/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 2381/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Thông tư số 01/2018/ TT-BXD ngày 05/01/2018 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 21/BXD-PTĐT gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận các nội dung liên quan đến việc chấp thuận đầu tư theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ. 

 

Ngày 23/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 33/BXD-PTĐT gửi Sở Xây dựng Lào Cai về việc thẩm quyền chấp thuận đầu tư các dự án phát triển đô thị theo quy định của pháp luật. 

 

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE