Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về giấy phép xây dựng
4/18/18 3:14 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 45/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về việc hướng dẫn về giấy phép xây dựng 

Theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 thì công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt thì được miễn giấy phép xây dựng. Do đó, các công trình điện mặt trời, điện gió nếu thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận cần căn cứ vào Quy hoạch phát triển ngành điện lực đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổng mặt bằng được chấp thuận để kiểm soát trật tự xây dựng trong quá trình xây dựng. Trường hợp cần quản lý trật tự xây dựng và cấp giấy phép xây dựng tại khu vực này, Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật nếu xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình điện mặt trời, điện gió có tổng mức đầu dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất). Những công trình điện mặt trời, điện gió có quy mô lớn (diện tích từ 20 - 100ha) phải lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 45/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_45-BXD-HDXD_17042018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE