Tin hoạt động
 
Hướng dẫn áp dụng Nghị định số 53/2017/NĐ-CP
4/13/18 4:12 PM

 Ngày 10/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 43/BXD-HĐXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng Nghị định số 53/2017/NĐ-CP.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng thì “Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hợp đồng thuê đất kèm theo (nếu có) hoặc giấy tờ về trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất hoặc Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” là giấy tờ hợp pháp về đất đai để thực hiện cấp giấy phép xây dựng; không yêu cầu tổ chức, cá nhân phải nộp thêm bất kỳ loại giấy tờ nào khác liên quan đến giấy tờ hợp pháp về đất đai.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 43/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_43-BXD-HDXD_10042018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE