Tin hoạt động
 
Cấp giấy phép xây dựng và điều kiện khởi công xây dựng công trình Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán tại số 119 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
4/9/18 4:00 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 40/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc cấp giấy phép xây dựng đối với dự án tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán tại số 119 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.  

1.Về giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc Dự án: Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1195/BXD-HĐXD ngày 17/6/2016 và văn bản số 115/BXD-HĐXD ngày 07/8/2017 hướng dẫn về giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc Dự án nêu trên, trong đó đã nêu rõ: “Tại thời điểm khởi công xây dụng; công trình của Dự án khởi công xây dựng theo Thông báo số 12/2012/NG-TB nêu trên thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng và Khoản 2 Điều 77 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang được tiếp tục triển khai thi công xây dựng công trình này thuộc Dự án, không yêu câu phải thực hiện cấp giấy phép xây dựng”. Theo đó, công trình thuộc Dự án được triển khai thi công xây dựng và không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

2. Về điều kiện khỏi công xây dựng công trình:

Theo hồ sơ pháp lý do chủ đầu tư gửi đến Bộ Xây dựng cùng văn bản số 04/2016/VB-LD ngày 11/6/2016 thì Dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương di dời cơ sở sản xuất để đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lập và thực hiện dự án theo đề nghị của chủ đầu tư tại văn bản số 1449/UBND-XD ngày 04/3/2010; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý về điều chỉnh cục bộ quy hoạch và ủy quyền cho Sở Quy hoạch kiến trúc thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tại văn bản số 2235/UBND-XD ngày 05/4/2010; Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Hà Nội cho ý kiến về phòng cháy chữa cháy công trình tại Văn bản số 277/CVDA-PC23(TH) ngày 07/5/2010; Công ty nước sạch Hà Nội thỏa thuận cấp nước cho dự án tại Văn bản số 655/NSHN-KT ngày 07/5/2010; Công ty TNHH nhà nước MTV thoát nước Hà Nội có ý kiến về thỏa thuận thoát nước phục vụ lập dự án tại Văn bản số 845/TNHH ngày 27/7/2010; Cục tác chiến - Bộ Tổng tham mưu chấp thuận độ cao xây dựng công trình tại Văn bản số 652/TC-QC ngày 28/7/2010; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tại Văn bản số 1929/QHKT-P5 ngày 22/6/2010 và cho ý kiến phương án thiết kế sơ bộ về kiến trúc công trình tại Văn bản số 3745/QHKT-P5 ngày 16/11/2010; Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án tại Văn bản số 1850/UBND-TN&MT ngày 31/12/2010; Sở Xây dựng Hà Nội tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở tại Văn bản số 151/SXD-TĐ ngày 10/01/2011.

Ngày 15/02/2011, Liên danh Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xuân Hòa và Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Ba Đình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 15QĐ/XH-BĐ và giao Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang quản lý, thực hiện dự án.

Ngày 04/4/2012, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang phê duyệt thiết kế thi công hạng mục cọc khoan nhồi tại Quyết định số 08/NG- QĐ. Công trình được khởi công xây dựng các hạng mục cọc thí nghiệm, cọc đại trà ngày 15/8/2012 theo Thông báo khởi công số 12/2012/NG-TB ngày 08/4/2012 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang. Tại thời điểm khởi công xây dựng, công trình của Dự án thuộc đối tượng không yêu cầu phải thực hiện cấp giấy phép xây dựng.

Đồng thời, đối chiếu với quy định tại Điều 72 Luật Xây dựng năm 2003 về điều kiện khởi công xây dựng công trình, thì việc chủ đầu tư thực hiện khởi công xây dựng các hạng mục cọc thí nghiệm, cọc đại trà ngày 15/8/2012 như nêu ở trên là phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 40/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_40-BXD-HDXD_06042018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE