Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về pháp luật
4/6/18 3:00 PM

 Bộ Xây dựng đã có công văn 39/BXD-HĐXD hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về pháp luật.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 8 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 306/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng và Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng thì khái niệm “khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi được mục đích sử dụng đất” nghĩa là các khu vực đất có diện tích nhỏ không có mục đích sử dụng cho xây dựng và không thể chuyển mục đích sử dụng đất cho xây dựng, không nằm trong quy hoạch xây dựng, tuy nhiên thực tế vẫn đòi hỏi cần thiết phải xây dựng các công trình như: quảng cáo, trạm, cột phát sóng ngoài đô thị thì được phép xây dựng tại khu vực này.

Trường hợp công trình xây dựng nằm ngoài khu vực nêu trên thì phải chuyển mục đích sử dụng đất sang đất có mục đích sử dụng cho xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 39/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_39-BXD-HDXD_06042018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE