Tin hoạt động
 
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
9/13/17 3:06 PM

Ngày 17/8/2017, Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu có văn bản xin ý kiến Bộ Xây đề nghị giải đáp một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 136/BXD-HĐXD ngày 13/9/2017 trả lời như sau:

Theo nội dung văn bản số 773/SXD-QLXD ngày 17/8/2017 đã xác định Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nuôi tôm công nghệ cao tỉnh Bạc Liêu có công trình chính là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

* Trường hợp công trình giao thông là công trình có cấp cao nhất:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình thì Cơ quan chủ trì thẩm định là cơ quan có trách nhiệm thẩm định công trình chính hoặc công trình có cấp cao nhất của dự án.

Do đó, trong trường hợp này cơ quan chủ trì thẩm định là cơ quan chuyên môn về xây dựng công trình giao thông.

* Trường hợp công trình giao thông và công trình kênh mương có cùng cấp:

Theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 18/2016/TT-BXD và theo văn bản số 773/SXD-QLXD thì trong trường hợp này Cơ quan chủ trì thẩm định là cơ quan chuyên môn về xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Cơ quan chủ trì thẩm định là cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư được quy định tại Điều 10, Điều 24, Điều 25, Điều 26 Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 136/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_136-BXD-HDXD_13092017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE