Tin hoạt động
 
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng
8/29/17 4:10 PM

Vừa qua, Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về áp dụng chuyển tiếp về cấp công trình và thẩm quyền thẩm định thiết kế bản vẽ thi công Dự án đường giao thông liên tỉnh Hưng Yên - Hà Nội. 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 128/BXD-HĐXD ngày 29/8/2017 trả lời như sau:

- Dự án đường giao thông liên tỉnh Hưng Yên - Hà Nội (Sau đây gọi là dự án) có tổng chiều dài tuyến 17,36Km, đoạn tuyến trong phạm vi đô thị có vận tốc thiết kế V = 80Km/h, bề rộng nền đường B = 100m; đoạn tuyến ngoài phạm vi đô thị có vận tốc thiết kế V = 60Km/h, bề rộng nền đường B = 12m. UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 1431/QĐ-UB ngày 25/6/2004. UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 28/10/2011; Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 23/6/2017; Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở để làm căn cứ phê duyệt thiết kế và triển khai thi công xây dựng.

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì Công trình đường giao thông liên tỉnh Hưng Yên - Hà Nội được xác định là công trình giao thông cấp II.

- Theo báo cáo của Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng (Chủ đầu tư) tại các văn bản nêu trên, khi dự án được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên, tính đến thời điểm trước ngày 23/6/2017 thì 04 gói thầu của dự án đã hoàn thành thi công xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng, gói thầu về công trình đường giao thông trong đô thị cũng đã thi công hoàn thành hạng mục nền đường, móng đường; công tác rải thảm nhựa thô mặt đường đã được thi công cơ bản hoàn chỉnh, gói thầu về 02 hạng mục công trình cầu chưa thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được xác định là công trình giao thông cấp III, IV. Tại Quyết định số 1800/QĐ-UBND có nội dung chủ yếu là điều chỉnh về tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án.

Do vậy, Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng tiếp tục trình Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên các hạng mục công trình còn lại của dự án để tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 128/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_128-BXD-HDXD_29082017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE