Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Bồ về giấy phép xây dựng công trình
6/23/17 10:44 AM

Ngày 21/6, Bộ Xây dựng có công văn 97/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Bồ về giấy phép xây dựng công trình 

Dự án thủy điện Sông Bồ tại các xã Hương Nguyên, Hương Lâm, Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại Quyết định số 4920/QĐ-BCT ngày 19/12/2016 và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 18/01/2017.

Các công trình thuộc dự án thủy điện Sông Bồ xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực nếu chưa có quy hoạch phát triển đô thị thì áp dụng quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 97/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_97-BXD-HDXD_21062017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE