Tin hoạt động
 

Ngày 18/7/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1635/BXD-HĐXD hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện Nghị định số 42/2017/NĐ-CP. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1108/HCVN-ĐTXD ngày 21/6/2017 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc xác định nguồn vốn sử dụng và hình thức quản lý dự án. 

 

Ngày 06/6/2017, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1464/BXD-HĐXD trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 85/BXD-HĐXD gửi Ông Cao Phi Hổ - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn xây dựng Đại Phát Hồng Dân về vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng. 

 

Ngày 25/5/2017, Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia đã có công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan về lĩnh vực hoạt động xây dựng. 

 

Ngày 21/6, Bộ Xây dựng có công văn 97/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Bồ về giấy phép xây dựng công trình 

 

Ngày 23/5/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã có công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ. Ngày 20/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 96/BXD-HĐXD trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 626/SKHĐT-TĐDA ngày 06/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Khoản 8, Điều 1, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

 

Ngày 19/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1381/BXD-HĐXD hướng dẫn Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giao việc nhiệm vụ quản lý dự án.

 

Ngày 16/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 93/BXD-HĐXD gửi Kho bạc nhà nước - Bộ Tài chính về việc vướng mắc tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ như sau: 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE