Tin hoạt động
 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 119/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc hướng dẫn về giấy phép xây dựng công trình. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 114/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thăng Long về việc hướng dẫn về giấy phép xây dựng công trình. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 108/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng Ninh Thuận về việc phân cấp thẩm định công trình cấp nước nông thôn. 

 

Vừa qua, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn có văn bản số 18095/LSP-DA ngày 25/5/2018 gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến hướng dẫn về ủy quyền cấp cấp giấy phép xây dựng dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam. 

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4399/SKHĐT-ĐKĐT ngày 18/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị có ý kiến về điều chỉnh nội dung hoạt động dự án đầu tư Công ty TNHH Turner Việt Nam.  

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 105/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc xác định nguồn vốn đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng. 

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 226/CV-MA/2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Anh về việc đề nghị giải đáp thắc mắc trong công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng.  

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 93/BXD-HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn quản lý chất lượng Đầu Tiên. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 92/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Kbang về việc hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định dự án. 

 

Ngày 27/5/2018, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 11197/LD-ĐT của Liên danh Cienco 4 - Tuấn Lộc - Trường Lộc đề nghị có ý kiến về thẩm quyền phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kế hoạch đấu thầu của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và nâng cấp mở rộng QL3 đoạn Km75-Km100 theo hình thức hợp đồng BOT (kèm theo Báo cáo giải trình số 11568/BC-LD ngày 15/6/2018). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 89/BXD-HĐXD gửi Liên danh Cienco 4 - Tuấn Lộc - Trường Lộc trả lời như sau: 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE