Tin hoạt động
 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 273/BQL-XD ngày 14/3/2017 của Ban Quản lý đầu tư – xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm về việc miễn cấp giấy phép xây dựng công trình các dự án thuộc Khu dân cư phía Nam đường Mai Chí Thọ trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.  

 

Ngày 22/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 71/BXD-HĐXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai về thủ tục đầu tư xây dựng 

 

Về vấn đề trên, ngày 19/5/2017 Bộ Xây dựng đã có công văn 70/BXD-HĐXD trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 17/CV-ĐN ngày 16/3/2017 của Trường Đại học Đại Nam về việc hướng dẫn thủ tục về giấy phép xây dựng công trình. Ngày 19/5/2017 Bộ Xây dựng đã có công văn 69/BXD-HĐXD trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1601/UBND-NC ngày 14/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc quy định điều kiện năng lực chuyên môn của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện. Ngày 11/5/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1054/BXD-HĐXD trả lời như sau :

 

Ngày 08/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 62/BXD-HĐXD hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về cấp giấy phép xây dựng ở nông thôn. 

 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số CCS/sei/cs/17001 ngày 15/3/2017 của Công ty PEC Ltd (gọi tắt là Công ty) về việc hướng dẫn giấy phép nhà thầu trong hoạt động xây dựng. Ngày 24/4/2017, Bộ Xât dựng đã có công văn 914/BXD-HĐXD trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 536/VTHN-KHĐT ngày 08/3/2017 của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Ngày 18/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 53/BXD-HĐXD trả lời Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội như sau: 

 

Ngày 31/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 46/BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH Đại chúng TTCL về việc cung cấp thông tin của dự án khai thác và chế biến muối mỏ tại nước CHDCND Lào.

 

Ngày 13/3/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 37/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty TNHH Một thành viên đầu tư phát triển nhà và đô thị Thịnh Phát Land giấy phép xây dựng công trình.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE