Tin hoạt động
 

Ngày 16/10/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc thẩm định dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quảng Nam - Hàn Quốc tại xã Bình Phục và xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (thuộc phần mở rộng Khu công nghiệp Đông Quế Sơn).

 

Ngày 15/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 2737/BXD-HĐXD gửi Công ty Certifer S.A về việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

 

Ngày 10/10/2017, Bộ Công Thương đã có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hồ sơ thành lập Chi nhánh trong lĩnh vực xây dựng kèm theo Hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép thành lập chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. 

 

Ngày 13/10/2017, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thẩm định thiết kế cơ sở của dự án Chung cư CTU Home thuộc Khu nhà ở Cán bộ - Giáo viên Trường Đại học Cần Thơ do Công ty TNHH MTV Khoa học – Công nghệ thuộc Trường Đại học Cần Thơ làm chủ đầu tư (gọi tắt là “Dự án”). Theo đó, Dự án có áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài trong hồ sơ thiết kế và sử dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, vật liệu mới chủ yếu lần đầu áp dụng tại thành phố Cần Thơ. 

 

Ngày 11/10/2017, Sở Xây dựng tỉnh Long An đã có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc số lượng hồ sơ trình thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Theo đó, Dự án có áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài trong hồ sơ thiết kế và sử dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, vật liệu mới chủ yếu lần đầu áp dụng tại thành phố Cần Thơ. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 159/BXD-HĐXD gửi Kho Bạc Nhà nước về việc tổ chức hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 157/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2553/BXD-HĐXD gửi UBND thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích Thành Điện Hải 

 

Việc thẩm định dự án, thiết kế cơ sở điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 156/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng đối với dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE