Tin hoạt động

Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị mới Nam Sông Cái, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (11/27/17 4:11 PM)

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2630/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị mới Nam Sông Cái, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (với tổng diện tích là 46,18 ha do Công ty TNHH Minh Phát làm chủ đầu tư), kèm theo hồ sơ dự án.Theo đó, căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP; Căn cứ Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2030 (Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa); Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu trung tâm thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh (Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa); Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án (các Quyết định: số 2924/QĐ-UBND ngày 03/10/2017, số 2445/QĐ-UBND ngày 19/8/2016, số 448/QĐ-UBND ngày 09/02/2010 và văn bản số 1177/UBND-XDNĐ ngày 27/02/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa) và hồ sơ dự án.

LIÊN KẾT WEBSITE