45 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng

Thứ sáu, 09/10/2020 14:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/10/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 1322/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng cho 45 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác giai đoạn 2016-2018, gồm:

1. Ông Dương Ngọc Trường, Phó trưởng Ban An toàn Môi trường & Thi đua, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

2. Ông Lâm Hiện Đạt, Phó Giám đốc Nhà máy Xi măng Bình Phước, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

3. Ông Nguyễn Thanh Phúc, Giám đốc Nhà máy Xi măng Kiên Lương, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

4. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Nhân viên phòng Hậu cần -Trạm nghiền Long An, Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

5. Ông Phan Đức Sữu, Quản đốc Xưởng Xi măng - Trạm nghiền Long An, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

6. Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Quản đốc Xưởng Xi măng - Trạm nghiền Long An, Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

7. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Nhân viên phòng Kỹ thuật và An toàn Môi trường - Trạm nghiền Phú Hữu, Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, TCT Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

8. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Công nhân Xưởng Clinker, Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

9. Ông Vũ Văn Hoàn, Công nhân Xưởng Sửa chữa, Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

10. Ông Nguyễn Xuân Kiên, Công nhân Nhà máy Vật liệu chịu lửa Kiềm tính Việt Nam, Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch, TCT Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

11. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Kỹ sư Phòng Kỹ thuật & Nghiên cứu triển khai, Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

12. Ông Nguyễn Xuân Mỹ, Kỹ sư Xưởng Sửa chữa, Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

13. Ông Trần Ngọc Tân, Kỹ sư Phòng Kỹ thuật & Nghiên cứu triển khai, Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

14. Ông Hoàng Đình Tú, Kỹ sư Phòng Kỹ thuật & Nghiên cứu triển khai, Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

15. Ông Vũ Văn Cường, Kỹ sư Xưởng Sửa chữa, Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

16. Ông Trần Văn Học, Trưởng ca Xưởng Nguyên liệu, Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

17. Ông Lê Đăng Quyền, Kỹ sư Phòng Công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

18. Ông Dương Duy Doanh, Kỹ sư Xưởng Sửa chữa, Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

19. Ông Trần Hùng Phi, Kỹ sư Xưởng Sửa chữa, Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

20. Ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Phòng Hành chính Quản trị, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

21. Ông Đinh Bá Phong, Trưởng Phòng Kỹ thuật, XN Khai thác mỏ, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

22. Ông Nguyễn Thái Sinh, Phó phụ trách Ban Kỹ thuật An toàn và Môi trường, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

23. Ông Nguyễn Chí Thức, Phó Quản đốc, Xưởng clinker, Công ty cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

24. Ông Nguyễn Tri Vị, Phó Quản đốc, Xưởng Sửa chữa, Công ty cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

25. Ông Mai Ngọc Sơn, Nhân viên, Xưởng Sửa chữa, Công ty cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

26. Ông Nguyễn Văn Bích, Trưởng Phòng Quản lý giao nhận, Xí nghiệp tiêu thụ, Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

27. Ông Lê Đình Long, Đội trưởng, Xưởng Sửa chữa, Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

28. Ông Ngô Ngọc Hùng, Kỹ sư, Trưởng ca Xưởng Xi măng, Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

29. Ông Hoàng Văn Dũng, Nhân viên, Phòng Công nghệ thông tin, Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

30. Ông Trần Việt Hồng, Phó Tổng Giám Đốc Công ty, Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

31. Bà Nguyễn Thị Anh Tú, Phó Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

32. Ông Nguyễn Quang Huấn, Phó Phòng Kỹ thuật & Nghiên cứu triển khai, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

33. Ông Nguyễn Đình Dũng, Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ, Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

34. Ông Hoàng Trung Thông, Công nhân Vận hành Xưởng Clinker, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

35. Ông Đinh Văn Vịnh, Phó Quản đốc Xưởng Xi măng, Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

36. Ông Huỳnh Văn Cường, Phó Quản đốc Xưởng Sửa chữa, Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

37. Ông Nguyễn Minh Tuệ, Công nhân Gia công Xưởng Sửa chữa, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

38. Ông Lưu Văn Kiểm, Phó quản đốc Xưởng Nguyên liệu, Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

39. Ông Lê Ngọc Hải, Nhân viên, Phòng Kỹ thuật & Nghiên cứu triển khai, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

40. Ông Nguyễn Văn Nhã, Nhân viên thẩm định Phòng Tổ chức & Nguồn nhân lực, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

41. Ông Đặng Thế Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn, Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hải Phòng, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

42. Ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Quản đốc Xưởng Sửa chữa, Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hải Phòng, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

43. Ông Phạm Đăng Hùng, Quản đốc Xưởng Clinker, Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hải Phòng, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

44. Ông Nguyễn Thế Hân, Phó Quản đốc Xướng Clinker, Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hải Phòng, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

45. Ông Vũ Thanh Bình, Kỹ thuật viên - Phòng Kỹ thuật & Nghiên cứu triển khai, Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1322/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)