Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 cá nhân thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

Thứ năm, 20/08/2020 15:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/8/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1110/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 cá nhân thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2019 gồm:

1. Ông Vũ Tuấn Ninh, Nghiên cứu viên chính, Phòng quản lý khoa học kỹ thuật

2. Ông Nguyên Xuân Anh, Nghiên cứu viên chính, Phòng Quản lý khoa học kỹ thuật

3. Ông Cao Sĩ Niêm, Nghiên cứu viên chính, Phòng Nghiên cứu chiến lược và Chính sách phát triển đô thị.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1110/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)