Xác định diện tích sở hữu chung và kinh phí bảo trì nhà chung cư

Thứ hai, 13/06/2022 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/6/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 2103/BXD-QLN gửi Công ty cổ phần bất động sản Dầu khí hướng dẫn về xác định phần diện tích sử dụng chung và kinh phí bảo trì trong nhà chung cư tại dự án xây dựng cải tạo lại chung cư số 97-99 Láng Hạ.

1. Về xác định diện tích sở hữu chung của nhà chung cư:

Theo nội dung nêu tại công văn số 39/2022/CV-PW ngày 21/4/2021 của Công ty cổ phần bất động sản Dầu khí và tài liệu gửi kèm thì Công ty có ký kết hợp đồng bồi thường, tạm cư và tái định cư với các hộ dân thuộc diện tái định cư sau khi xây dựng lại khu chung cư cũ 97-99 Láng Hạ vào năm 2012 (là thời điểm trước khi Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 có hiệu lực thi hành). Do vậy, các thỏa thuận về phần sở hữu chung, phần sở hữu riêng nêu trong hợp đồng mà Công ty ký kết với các hộ dân phải tuân thủ quy định của Luật Nhà ở năm 2005, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2005 tại thời điểm ký kết hợp đồng này.

Căn cứ vào nội dung báo cáo thì công ty ký hợp đồng bố trí tái định cư vào thời điểm Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2005 có hiệu lực thi hành; tại Điều 49 của Nghị định này đã có quy định về phần sở hữu chung và phần sở hữu riêng trong nhà chung cư. Trong đó, tại khoản 1 Điều 49 có quy định về phần sở hữu chung, khoản 2 quy định về phần sở hữu riêng và tại khoản 3 Điều 49 của Nghị định này cũng quy định phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung nhà chung cư phải được ghi rõ trong hợp đồng mua bán căn hộ chung cư.

Do đó, đề nghị công ty đối chiếu các quy định của pháp luật về nhà ở tại thời điểm ký kết hợp đồng với người dân để xác định phần diện tích thuộc sở hữu riêng, diện tích thuộc sở hữu chung trong nhà chung cư theo đúng quy định.

2. Về kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư:

Tại khoản 4 Điều 108 Luật Nhà ở 2014 có quy định xử lý đối với các trường hợp ký kết hợp đồng sau ngày 01/7/2006 (xử lý các trường hợp ký kết hợp đồng trong giai đoạn Luật Nhà ở 2005 có hiệu lực thi hành) như sau: “Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư sau ngày 01/7/2006 mà trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở không có thỏa thuận về kinh phí bảo trì thì chủ đầu tư phải đóng khoản tiền này; trường hợp trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở mà giá mua, giá thuê mua chưa tính kinh phí bảo trì thì chủ sở hữu thực hiện đóng khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định tại khoản 3 Điều này”.

Do đó, đề nghị công ty đối chiếu quy định của Luật Nhà ở 2014 với hợp đồng đã ký kết để xác định kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo đúng quy định.  

Trong quá trình thực hiện các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Xây dựng Hà Nội là cơ quan quản lý nhà nước về nhà chung cư trên địa bàn để được hướng dẫn, giải đáp theo thẩm quyền.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2103-BXD-QLN_13062022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2103/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)