Xác định chỉ giới xây dựng phần ngầm

Thứ ba, 31/05/2022 16:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/5/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1893/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Đại Long Group về việc xác định chỉ giới xây dựng tầng hầm trong dự án nhà phức hợp 2 khu Thương mại dịch vụ và dân cư B-TM1 khu đô thị Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Khi tiến hành lập hồ sơ thiết kế dự án/công trình xây dựng, phải tuân thủ quy hoạch xây dựng (trong đó có quy hoạch xây dựng không gian trên mặt đất và quy hoạch xây dựng không gian ngầm). Trường hợp tại khu vực xây dựng công trình chưa có quy hoạch xây dựng không gian ngầm, khi tiến hành lập bản vẽ xây dựng phần ngầm của công trình/dự án, ngoài việc căn cứ các quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phải tuân thủ nguyên tắc quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị quy định tại Điều 3, Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị, trong đó có quy định việc xây dựng phần ngầm của công trình “Không được xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng đất được xác định theo quyết định giao đất, thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi có nhu cầu xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng ... (trừ phần đấu nối kỹ thuật của hệ thống đường dây, đường ống ngầm) thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép để đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển không gian ngầm của khu vực xây dựng công trình, phù hợp quy hoạch không gian xây dựng ngầm trong tương lai.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010, sau khi xây dựng Chủ đầu tư phải cung cấp hồ sơ xây dựng phần ngầm của công trình cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm tại địa phương theo trình tự hướng dẫn tại Thông tư số 11/2010/TT-BXD ngày 17/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1893-BXD-KHCN_31052022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1893/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)