Giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và hướng dẫn về Nghị quyết số 64/NQ-CP của Chính phủ

Thứ ba, 31/05/2022 18:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/5/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1910/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và hướng dẫn về Nghị quyết số 64/NQ-CP của Chính phủ.

Theo quy định tại Điều 18 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, quy hoạch đô thị gồm: Quy hoạch chung thành phố, thị xã, thị trấn và đô thị mới; Quy hoạch phân khu; Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị riêng và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật được lập riêng thành đồ án đối với thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Điều 25 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định “Đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương đã được phê duyệt là cơ sở để lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị và quy hoạch phân khu trong đô thị"', tại Điều 29 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định "Đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết". Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 23 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 có nêu các nguyên tắc tuân thủ giữa các cấp độ quy hoạch đô thị "Nhiệm vụ quy hoạch phân khu phải phù hợp với quy hoạch chung được phê duyệt", "Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết phải phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được phê duyệt". Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 không sửa đổi các nội dung liên quan đến cấp độ quy hoạch. Do đó, việc triển khai các cấp độ quy hoạch đô thị cần phải tiến hành đúng trình tự quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 để đảm bảo cơ sở khoa học, thực tiễn, tính pháp lý, tính thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch đô thị.

Căn cứ theo Điều 28 Luật Quy hoạch năm 2017, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch đô thị theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 về Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 06/5/2022 của Chính phủ, đề nghị ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xin ý kiến của Văn phòng Chính phủ để áp dụng cho phù hợp.

Đối với các dự án động lực trọng điểm của thành phố, ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 có liên quan để làm cơ sở lập/điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1910-BXD-QHKT_31052022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1910/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)