Công nhận Đô thị Hồ mở rộng (Đô thị Thuận Thành) tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV

Thứ năm, 31/12/2020 14:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1710/QĐ-BXD về việc công nhận đô thị Hồ mở rộng (đô thị Thuận Thành) tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV (có diện tích 117,834 km2  trong đó khu vực nội thị gồm 10 đơn vị hành chính cấp xã: Thị trấn Hồ và các xã: An Bình, Song Hồ, Gia Đông, Thanh Khương, Hà Mãn, Trạm Lộ, Trí Quả, Xuân Lâm, Ninh Xá; khu vực ngoại thị gồm các xã: Hoài Thượng, Mão Điền, Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Song Liễu, Ngũ Thái, Nguyệt Đức và Nghĩa Đạo).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2020.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1710/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)