Công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ bẩy, 24/10/2020 10:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân.

Dưới đây là dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (bạn đọc có thể tải về để xem chi tiết bằng cách bấm vào tên từng dự thảo văn kiện):

- Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội  đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

- Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

- Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Các ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân, đảng viên và nhân dân có thể gửi bằng văn bản về Báo Xây dựng – 37 Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội hoặc gửi về hộp thư boxaydung@moc.gov.vn trước ngày 10/11/2020.


Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)