Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Thứ hai, 05/10/2020 17:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/10/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1311/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng gồm các thành viên sau:

I. Ban Soạn thảo:

1. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Đàm Đức Biên, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

4. Ông Phan Duy Thương, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

5. Ông Võ Chí Toàn, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;

6. Ông Lương Đức Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

7. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng, Thành viên;

8. Ông Ngô Xuân Quang, Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng, Thành viên;

9. Ông Hoàng Xuân Hiệp, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

10. Đại diện Cục Hạ tầng kỹ thuật, Thành viên.

II. Tổ Biên tập

1. Ông Đàm Đức Biên, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;    

2. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ phó;

3. Ông Phạm Xuân Luyến, Trưởng phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

4. Ông Nguyễn Minh Châu, Phó trưởng phòng Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

5. Ông Phạm Việt Anh, Phó trưởng phòng Thông tin truyền thông, Thư ký Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Tổ viên;

6. Ông Phạm Hữu Thành, Phó trưởng phòng Chiến lược và kế hoạch phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

7. Bà Ma Thị Luyến, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

8. Ông Đặng Văn Hoàn, Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng;

9. Bà Đỗ Thị Mai Hương, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Thanh tra Bộ Xây dựng, Tổ viên;

10. Ông Nguyễn Bắc Thủy, Trưởng phòng Kinh tế đầu tư và hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

11. Ông Vũ Quốc Trọng, Phó Trưởng phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;     

12. Ông Đặng Thế Hiến, Chuyên viên phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

13. Ông Bùi Thái Bình, Chuyên viên phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

14. Bà Phùng Thị Hương Giang, Chuyên viên Phòng Định mức và đơn giá, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên.

15. Ông Nguyễn Đình Hiếu, Phó trưởng phòng Nghiên cứu chiến lược và cơ chế quản lý kinh tế ngành, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

16. Bà Nguyễn Thị Minh Tiệp, Nhân viên Trung tâm tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

17. Bà Bùi Ngọc Lan, Nhân viên Trung tâm tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

18. Bà Vũ Quỳnh Ngân, Nhân viên Trung tâm tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

19. Ông Phạm Vũ Hoàng, Nhân viên Trung tâm tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

20. Đại diện Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

21. Đại diện Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Xây dựng, Tổ viên.

 Theo Quyết định thành lập, Ban soạn thảo tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015.

Tổ biên tập có trách nhiệm giúp Ban soạn thảo thực hiện nhiệm vụ biên soạn và chỉnh lý dự thảo văn bản.

Ban soạn thảo, Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2020.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1311/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)