Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán sửa chữa, bảo dưỡng công trình giao thông

Thứ sáu, 11/09/2020 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/9/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 4427/BXD-KTXD gửi Cục Quản lý đường bộ IV hướng dẫn áp dụng định mức dự toán công tác sửa chữa và bảo dưỡng công trình giao thông.

Việc áp dụng hệ thống định mức xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn Nghị định này do Bộ Xây dựng ban hành.

Theo quy định tại điểm a, Mục 2 Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đối với việc áp dụng định mức xây dựng của các công việc chuyên ngành, đặc thù để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư và các chủ thể liên quan được tham khảo, vận dụng, áp dụng cơ sở dữ liệu hiện có về hệ thống định mức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố trước thời điểm Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực hoặc tham khảo, vận dụng, sử dụng định mức của các công trình, dự án tương tự đã thực hiện làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Việc tham khảo, vận dụng, áp dụng định mức phải đảm bảo không cao hơn định mức được tham khảo, vận dụng, áp dụng.

Đối với các công tác xây dựng công trình giao thông như nêu tại Văn bản số 756/CQLĐBIV-KHTC trường hợp chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong hệ thống định mức thì Chủ đầu tư xem xét tham khảo, vận dụng, áp dụng định mức để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và báo cáo Người quyết định đầu tư như quy định nêu trên.

Theo quy định tại khoản 7, Điều 1 Thông tư số 02/2020/TT-BXD đã bãi bỏ nội dung “Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng chi phí gián tiếp có thể bổ sung một số chi phí gián tiếp khác gồm: chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công đặc chủng đến và ra khỏi công trường; chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công (nếu có); chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công xây dựng (nếu có); chi phí kho bãi chứa vật liệu (nếu có); chi phí xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện, khí nén, hệ thống cấp nước tại hiện trường, lắp đặt, tháo dỡ một số loại máy (như trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray, cần trục tháp, một số loại máy, thiết bị thi công xây dựng khác có tính chất tương tự)” tại điểm b khoản 2 Điều 8 và được bổ sung vào trước nội dung “- Các chi phí khác (nếu có)” tại điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4427-BXD-KTXD_11092020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4427/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)