Áp dụng, vận dụng định mức xây dựng lập dự toán dự án đầu tư xây dựng

Thứ sáu, 11/09/2020 16:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 228/HPRC-KTKH ngày 04/8/2020 của Công ty cổ phần đầu tư đường ven biển Hải Phòng về việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng lập dự toán dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 09KM trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 4425/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Theo nội dung Văn bản số 228/HPRC-KTKH, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09KM trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo hình thức đối tác công tư đã được phê duyệt theo Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 28/10/2016; phê duyệt điều chỉnh theo Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 và Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 14/3/2018; dự án đã được Bộ Giao Thông vận tải thẩm định thiết kế bản vẽ thi công năm 2018. Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với các nhà thầu và đã triển khai các công việc như: (1) lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự toán; (2) đã lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công 08/10 gói thầu xây lắp từ tháng 10/2018.

Căn cứ Khoản 1, Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Khoản 1, Điều 26 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 và Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 02/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thì việc chủ đầu tư áp dụng, vận dụng hệ thống định mức dự toán theo quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 23/5/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng để xác định chi phí đầu tư xây dựng của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09KM trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo hình thức đối tác công tư, làm cơ sở để quản lý chi phí đầu tư xây dựng là phù hợp với quy định.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4425-BXD-KTXD_10092020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4425/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)