Hướng dẫn xác định định mức, đơn giá đóng cọc trên biển công trình đường dây Kiên Bình - Phú Quốc

Thứ ba, 16/06/2020 18:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/6/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2879/BXD-KTXD gửi Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô về việc giải đáp vướng mắc trong xác định định mức, đơn giá đóng cọc trên biển công trình đường dây Kiên Bình - Phú Quốc.

Công trình Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nêu tại văn bản số 2784/EVNSPC-ĐT và văn bản số 749/CV-LLC được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 137/QĐ-EVN ngày 31/01/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, do đó việc thực hiện lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hệ thống công cụ phục vụ quản lý chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, trong đó có hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng công bố tại Quyết định số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, định mức xây dựng được công bố là cơ sở để chủ đầu tư sử dụng, vận dụng, tham khảo khi xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng. Trường hợp các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức được công bố hoặc đã có nhưng việc vận dụng, áp dụng chưa phù hợp thì chủ đầu tư tổ chức xác định định mức mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh hoặc vận dụng định mức dự toán tương tự ở các công trình đã và đang thực hiện, làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Do đó, trường hợp công tác đóng cọc ống bê tông cốt thép bằng máy trên mặt nước (mã hiệu AC.21120) tại Quyết định số 1776/BXD-VP vận dụng quy định định mức đóng cọc bằng máy tính cho 100m cọc ngập đất, đoạn cọc không ngập đất tính hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với định mức đóng cọc tương ứng. Hao phí vật liệu cọc tính theo thiết kế. 

Việc áp dụng định mức dự toán được thực hiện trong giai đoạn lập dự toán xây dựng công trình; đối với công trình đã ký kết hợp đồng xây dựng, việc thanh, quyết toán, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung trong hợp đồng đã ký, phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng, phù hợp với quy định tại hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2879-BXD-KTXD_16062020_signed.pdf
 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2879/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)