Hướng dẫn Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai nội dung liên quan đến chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Thứ ba, 16/06/2020 15:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/6/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2910/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai về nội dung liên quan đến chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.

1. Chi phí giám sát tác giả (10%) được quy định tại Điểm 5.3, Khoản 5 Mục II, Thông tư số số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

2. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng được Bộ Xây dựng hướng dẫn trong Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tương ứng với từng thời điểm thực hiện.

Theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, thì chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng được tính theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (định mức công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD) và nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu được duyệt.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2910-BXD-KTXD_16062020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2910/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)