Hướng dẫn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

Thứ ba, 14/04/2020 13:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/04/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1700/BXD-HĐXD gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng hướng dẫn thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình.

1. Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, việc điều chỉnh thiết kế làm thay đổi trực tiếp đến hướng tuyến, phạm vi ranh giới nghiên cứu lập dự án và quy mô đầu tư xây dựng công trình được xác định là điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. Việc tổ chức điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014.

2. Sau khi điều chỉnh, dự án đầu tư xây dựng được quản lý theo quy mô và tính chất của dự án. Theo quy định tại Khoản 4, Điều 1, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ và Điểm b, Khoản 1, Điều 76, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ giao; Dự án nhóm A; Các dự án nhóm B, nhóm C do các cơ quan trung ương quyết định đầu tư.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_1700-BXD-HDXD_14042020_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1700/BXD-HĐXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)