Quyết định Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP

Thứ ba, 24/03/2020 15:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/03/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 408/QĐ-BCĐ về việc Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP.

Theo đó, danh sách Kiện toàn nhân sự Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC), bao gồm:

1. Ông Nguyễn Công Trung - Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Tổ chức và phát triển nguồn nhân lực VNCC thay bà Nguyễn Thị Hồng Hiệp đã chuyển công tác: Thành viên Tổ giúp việc;

2. Bà Đàm Thị Hải Yến - Chánh văn phòng VNCC thay bà Đỗ Ngọc Liên đã chuyển công tác: Thành viên Tổ giúp việc.

Ngoài các nhiệm vụ theo Quyết định số 1175/QĐ-BCĐ ngày 23/9/2014 và Quyết định 1108/QĐ-BCĐ ngày 27/10/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty mẹ  - VNCC, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sau:

1. Giúp Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - VNCC tổ chức thực hiện việc quyết toán bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần tại Công ty mẹ - VNCC, đáp ứng tiến độ công việc theo yêu cầu và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành;

2. Làm việc theo kế hoạch và chỉ đạo trực tiếp của Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. Tổ trưởng  chịu trách nhiệm về hoạt động của Tổ, định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;

3. Thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - VNCC được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật;

4. Được thay thế bổ sung khi thành viên đó chuyển công tác, nghỉ hưu. Tổng công ty có trách nhiệm cử bổ sung (nếu cần), đồng thời báo cáo bằng văn bản;

5. Các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nội dung chi tiết xem tại tệp dính kèm:
BXD_408-QD-BCD_24032020_signed.pdf

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 408/QĐ-BCĐ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)