Hướng dẫn Ban QLDA Đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thứ năm, 19/03/2020 16:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/03/2020, Bộ Xây dựng đã có Công văn 1242/BXD-KTXD gửi Ban QLDA Đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Việc xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dựng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách hiện nay, thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

Trường hợp Ban Quản lý chuyên ngành trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, được thành lập theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao thì chi phí quản lý dự án áp dụng theo hệ số điều chỉnh là hệ số 1.

Chi phí thuê tư vấn quản lý dự án (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) cộng chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư không vượt chi phí quản lý dự án theo quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_1242-BXD-KTXD_19032020_signed.pdf

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1242/BXD-KTXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)