Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ sáu, 20/03/2020 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/03/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1259/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công (sau đây gọi tắt là Thông tư số 15/2019/TT-BXD):

- Đơn giá nhân công xây dựng được UBND TP. Hà Nội công bố tại Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 được xác định theo hướng dẫn của Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ngày 26/12/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BXD thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BXD. Để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đã bố trí cho các dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng trong năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời trong việc xác định đơn giá nhân công xây dựng theo quy định của Thông tư số 15/2019/TT-BXD, UBND TP. Hà Nội căn cứ số liệu, dữ liệu khảo sát xác định đơn giá nhân công xây dựng đã công bố của UBND thành phố nêu tại mục 2 văn bản số 721/UBND-KT để phân tích, tính toán, quy đổi và khung đơn giá nhân công xây dựng tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD để kịp thời công bố vận dụng lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn đảm bảo tránh ách tắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ và hiệu quả của các dự án là cần thiết.

- Đồng thời, UBND TP. Hà Nội chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục tổ chức khảo sát, xác định đơn giá nhân công xây dựng theo hướng dẫn của Thông tư số 15/2019/TT-BXD để tính toán, công bố đơn giá nhân công xây dựng đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ phù hợp với mặt bằng giá thị trường.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_1259-BXD-KTXD_20032020.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1259/BXD-KTXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)