Luận chứng PCCC đối với công trình Nhà ở cao tầng CT1, CT2, CT3, CT4 thuộc dự án Khu tái định cư Đông Hội

Thứ sáu, 09/10/2020 16:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận công văn số 227/2020/CV-TL, ngày 23/9/2020 của Công ty TNHH Thăng Long về xin chấp nhận luận chứng PCCC đối với công trình Nhà ở cao tầng CT1, CT2, CT3, CT4 thuộc dự án Khu tái định cư Đông Hội, xây dựng tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Sau khi xem xét, ngày 09/10/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 4914/BXD-KHCN trả lời như sau:

Ngày 05/7/2017 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 3553/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng phòng cháy chữa cháy gửi Công ty TNHH Thăng Long về chấp thuận các giải pháp bổ sung, thay thế để thiết kế buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 phù hợp với đặc điểm của công trình nêu trên (theo quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD). Theo quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ các kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế buồng thang bộ thoát nạn loại N1 đối với công trình nêu trên theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 3553/PCCC&CNCH-P4.

Tại thời điểm này, dự án đã hoàn thành các bước thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy và thẩm định thiết kế theo quy định, đã được các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền: (1) Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 3865/TD-PCCC-P6, ngày 06/7/2017 đối với các công trình Nhà ở cao tầng tại ô đất 5.B3 Khu tái định cư Đông Hội, huyện Đông Anh; (2) Cục Quản lý hoạt động xây dựng ra văn bản số 612/HĐXD-QLTK ngày 04/8/2017 Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình Nhà ở cao tầng CT1, CT2, CT3, CT4 thuộc dự án Khu tái định cư Đông Hội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Do đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH Thăng Long chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện thi công xây dựng công trình theo đúng các kết quả thẩm duyệt thiết kế PCCC, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật được các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền phê duyệt. 

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Thăng Long thực hiện tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4914-BXD-KHCN_09102020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4914/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)