Bộ Xây dựng cho ý kiến về hồ sơ đăng ký đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Quế Võ 3 - Phân khu 2

Thứ sáu, 26/06/2020 10:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/6/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 3105/BXD-HĐXD gửi Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh cho ý kiến về hồ sơ đăng ký đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Quế Võ 3 - Phân khu 2.

Dự án có diện tích sử dụng đất dự kiến là 208,54ha. Dự án phục vụ cho các ngành: Công nghiệp lắp ráp, cơ điện, cơ khí chính xác; Vật liệu nội thất xây dựng cao cấp; Gia công chế biến sản phẩm sau thu hoạch và dự kiến sử dụng khoảng 12.000 - 16.000 lao động. Căn cứ quy định tại điểm g khoản 1 Điều 31 Luật Đầu tư năm 2014, dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ đề xuất dự án đầu tư được lập cơ bản đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư năm 2014, Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh cần rà soát, xác định sự phù hợp của đề xuất đầu tư dự án với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh, bảo đảm sự phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Việc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án phải tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật về Đầu tư.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3105-BXD-HDXD_26062020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3105/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)