Hướng dẫn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn thiết kế và Xây dựng Trường Long Phú quản lý chi phí tư vấn quản lý dự án

Thứ năm, 11/06/2020 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 02/VB-TLP ngày 22/3/2020 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn thiết kế và Xây dựng Trường Long Phú về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án và lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 2809/BXD-HĐXD ngày 11/6/2020 có ý kiến như sau:

1. Chi phí quản lý dự án và quản lý chi phí quản lý dự án được quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau:

- Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng (khoản 1 Điều 21 Nghị định này).

- Trường hợp thực hiện trước một số công việc quản lý ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư và chi phí cho các công việc này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được tính trong chi phí quản lý dự án (khoản 2 Điều 22 Nghị định này).

2. Việc xây dựng, phân chia gói thầu, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2809-BXD-HDXD_11062020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2809/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)