Ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công đối với các công trình từ cấp II đến cấp IV thuộc dự án Khu Trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang

Thứ hai, 08/06/2020 14:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1536/SXD-KTQH ngày 28/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa (kèm theo văn bản số 66/PS-KHĐT2 ngày 22/5/2020 và phụ lục của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) về việc đề nghị ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công đối với các công trình từ cấp II đến cấp IV thuộc dự án Khu Trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang (Phân khu 2, Phân khu 3, Phân khu 2A).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có công văn 2719/BXD-HĐXD ngày 08/6/2020 có ý kiến như sau:

Dự án Khu Trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Nha Trang (phân khu 2, phân khu 3) và Dự án Khu Trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Nha Trang (phân khu 2A) đã được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận đầu tư tại văn bản số 8619/UBND-XDNĐ ngày 28/10/2016, văn bản số 8620/UBND-XDNĐ ngày 28/10/2016 và được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 21/7/2017.

Theo Văn bản số 1536/SXD-KTQH ngày 28/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa (kèm theo văn bản số 66/PS-KHĐT2 ngày 22/5/2020 và phụ lục của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn), các hạng mục công trình đề nghị được ủy quyền là các hạng mục công trình cấp IV, III, II (theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 và Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng) thuộc Dự án có công trình cấp I theo Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Khoản 4 và Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ; căn cứ quy mô cấp công trình như đề cập ở trên, Bộ Xây dựng đồng ý về nguyên tắc để cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ ủy quyền cho Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa thực hiện công tác thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công trình như đã nêu trên theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cần đảm bảo bố trí đủ nhân lực có năng lực chuyên môn đáp ứng việc thẩm định và xác nhận với Cục Quản lý hoạt động xây dựng để làm cơ sở thực hiện việc ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công đối với các công trình từ cấp II đến cấp IV thuộc dự án Khu Trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ -Tài chính - Du lịch Nha Trang (Phân khu 2, Phân khu 3, Phân khu 2A).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2719-BXD-HDXD_08062020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2719/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)