Thẩm định dự án đầu tư Hệ thống mạng quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ tư, 27/05/2020 16:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/5/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2541/BXD-HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc thẩm định dự án đầu tư Hệ thống mạng quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, nội dung liên quan đến thẩm quyền thẩm định dự án được quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2541-BXD-HDXD_27052020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2541/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)