Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Cây Trường

Thứ tư, 27/05/2020 15:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/5/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2524/BXD-HĐXD hướng dẫn Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Cây Trường.

Hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án được lập cơ bản đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014.

Căn cứ các tài liệu của hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án, việc điều chỉnh vị trí, diện tích và tiến độ của dự án là phù hợp. Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương cần rà soát để bảo đảm sự phù hợp của dự án với Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp Cây Trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 06/6/2019.

Việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Xây dựng. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2524-BXD-HDXD_27052020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2524/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)