Giải đáp vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình

Thứ tư, 13/05/2020 17:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/5/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2266/BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH MTV Thông Thuận Kiên Giang giải đáp vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình Nhà máy gạch tuynen Thông Thuận - Kiên Giang.

Dự án Nhà máy gạch tuynen Thông Thuận - Kiên Giang được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 56221000020 lần đầu ngày 22/7/2014, thay đổi lần 1 ngày 16/12/2014; cấp các Giấy phép xây dựng từ số 02/GPXD-BQLKKT đến số 10/GPXD-BQLKKT ngày 14/02/2015. Theo đó, dự án gồm Khối văn phòng (văn phòng, nhà ăn, nghỉ trưa,... có quy mô 01 tầng, chiều cao tối đa 10,34m), Khu sản xuất (nhà bao che, ống khói,... có quy mô 01 tầng, chiều cao tối đa 22m) và các khu vực chức năng, kỹ thuật khác.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, tại Mục II.1.1.3 Bảng II.1 và Bảng II.2 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, dự án nêu trên thuộc công trình công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, cấp công trình là cấp II. Do đó, theo quy định tại Khoản 4 và 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình nêu trên là cơ quan chuyên môn về xây dựng được phân cấp tại địa phương.

Với các nội dung nêu trên, đề nghị Công ty TNHH MTV Thông Thuận Kiên Giang liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thấm quyền tại địa phương để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2266-BXD-HDXD_13052020.pdf

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2266/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)